• info@vavy.sk
  • +421 910 592 296

Účtovníctvo a dane

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti spracovania podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre právnické osoby a pre fyzické (SzČO).
Podvojné účtovníctvo zahŕňa:

  • preberanie všetkých Vašich účtovných dokladov osobne/online/poštou
  • zaúčtovanie dokladov
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
  • kontrolný výkaz
  • súhrnný výkaz
  • optimalizácia daní – možnosti uplatnenia nákladov v účtovníctve
  • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov (analýzy)
  • ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke

Mzdy a personalistika

Naše komplexné mzdové služby Vám ušetria čas a zabezpečia, že všetky mzdové procesy sú vykonávané efektívne a presne. Naša ponuka zahrňa výpočet miezd, správu dokumentácie, vypracovanie výkazov a ich odosielanie do príslušnej zdravotnej a sociálnej poisťovne, príprava príkazov na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti ako aj vypracovanie príkazov na vyplatenie miezd.

Poradenstvo v podnikaní

Spustenie vlastného podnikania môže byť výzvou , ale my Vám ukážeme, že to môže byť aj vzrušujúca dobrodružná cesta. Pokiaľ ešte len plánujete začať podnikať, ponúkame Vám poradenstvo s činnosťami pri začiatku, ako aj počas podnikania. V priebehu našej spolupráce Vám poskytneme účtovné poradenstvo vo všetkých účtovných a ekonomických oblastiach.

Doplnkové administratívne služby

Okrem štadardných služieb ponúkame aj doplnkové služby, ktoré Vám uľačia riadenie Vašej spoločnosti. Tieto služby zahŕňajú správu dokumentácie, archiváciu, súčinnosť pri tvorbe žiadostí napr. pre správcu dane a ďalšie podľa Vašich špecifických potrieb.

Virtuálna asistencia

Nestíhate vlastné podnikanie? Robíte práce, ktoré môžete delegovať prípadne si nie ste istý ako na to? Virtuálna asistentka/asistent Vám pomôže.

VIRTUÁLNE SÍDLO

Neviete kde dať sídlo pre Vašu firmu? Máme pre Vás riešenie. K virtuálnej adrese firmy získate automatické notifikácie o prijatej pošte, označenie schránky obchodným menom, preberanie a úschovu pošty. Môžete využiť aj doplnkové služby ako preposielanie alebo skenovanie pošty.